Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Liszki  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Liszki

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Liszki.

Mapa Geoportal Liszki
Mapa z granicą gminy Liszki

Dane urzędu

Urząd Gminy LiszkiMały Rynek 2Liszki, 32-060

Tel: 12 2806241

Fax: 12 2806252

Elektroniczna skrzynka podawcza: /liszki/SkrytkaESP

E-mail: ug@liszki.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Liszki: 1206072

Witryna: http://www.liszki.pl

Władze lokalne: Wójt Paweł Miśug@liszki.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Liszek

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Liszki to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Liszki na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Liszek, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Liszek, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Liszek

Gmina Liszki w liczbach

Powierzchnia gminy Liszki*

72 km2

1927 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Liszki*

17 495 mieszkańców

424 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Liszki*

243 mieszkańców na km2

372 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Liszki

Geoportal Liszki prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Liszki, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Liszki.

Dostęp do danych Geoportalu Liszki

Jak powstał Geoportal gminy Liszki?

Geoportal Liszki powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Liszki, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Liszki.

Geoportal Liszki umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Liszki oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Liszki, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Liszki

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Liszki?

Informacje na Geoportalu Liszki

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Liszki?

Korzyści z Geoportalu Liszki

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Liszki?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Liszki.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Liszki łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Liszkach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Liszek zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Liszki, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Liszki oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Liszki. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Liszek możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Liszek. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Liszki. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Liszki.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Liszkach.

  Geoportal gminy Liszki posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Liszki. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Liszkach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Liszki przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Liszkach.

  W Geoportalu Liszki przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Liszki. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Liszkach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Liszki zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Liszki, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Liszki oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Liszki.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Liszki. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Liszki są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Liszki podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Liszki.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Liszkach. W Geoportalu gminy Liszki udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Liszkach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Liszki.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Liszki. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Liszki.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Liszki, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Liszki. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Liszki.

 • Zabytki w gminie Liszki

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Liszki. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Liszki oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Liszki.

 • Informacje o wyborach w gminie Liszki

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Liszki. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Liszki i wiele istotnych informacji.

Geoportal Liszki dla mieszkańców

Geoportal Liszki jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Liszki. Na mapie Liszek sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Liszki mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Liszki. Korzystając z map Geoportalu gminy Liszki w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Liszki są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Liszki dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Liszki dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu