Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Liszki w liczbach

Geoportal Liszki

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Liszki

Liszki, gmina w województwie małopolskim, powiat krakowski.

Powierzchnia gminy Liszki wynosi 72 km2, zajmuje 1927 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Liszki zamieszkuje 17 495 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 424 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Liszki wynosi 243, jest 372 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Liszki. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Liszki prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Liszki.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Liszki: 721927
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Liszki: 1,21393
Lesistość w % w gminie Liszki: 5,52196
Ludność na 1 km2 w gminie Liszki: 243372
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Liszki: 2,8441
Liczba ludności ogółem w gminie Liszki: 17 495424
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Liszki: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Liszki: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Liszki: 8,57-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Liszki: 82,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Liszki: 125258
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Liszki: 5,9548
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Liszki: 104,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Liszki: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Liszki: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Liszki: 1 042,0156
Przedszkola bez specjalnych w gminie Liszki: 9254
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Liszki: 298,31876
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Liszki: 102,7310
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Liszki: 2,61007
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Liszki: 480612
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Liszki: 5 278-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Liszki: 5 245-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Liszki: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Liszki: 87,81514
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Liszki: 65,2630
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Liszki: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Liszki: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Liszki: 87,81307
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Liszki: 65,2358

Źródłem danych statystycznych dla gminy Liszki jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Liszki, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Liszki. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.