Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Liszki - sprawdź miejscowy plan gminy Liszki

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Liszki? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Liszki.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Liszki.

MPZP Liszki
Mapa MPZP gminy Liszki

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Liszkach.

MPZP Liszki

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Liszki i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Liszki prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Liszek. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Liszki.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Liszki i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Liszki obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Liszki z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Liszek

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Liszek

0

55 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Liszki, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Liszki, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

7108 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Liszek.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Liszki z podziałem na lata

Rejestr MPZP Liszki

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Liszki. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XLII/623/2022 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Piekary - „oczyszczalnia”XLII/623/20229-11-2022
Uchwała Nr XLII/624/2022 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu MnikówXLII/624/20229-11-2022
Uchwała Nr XL/600/2022 Rady Gminy Liszki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KRYSPINÓW – obszar 1XL/600/202223-8-2022
Uchwała Nr XL/602/2022 Rady Gminy Liszki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1XL/602/202223-8-2022
Uchwała Nr XL/604/2022 Rady Gminy Liszki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LiszkiXL/604/202223-8-2022
Uchwała Nr XL/601/2022 Rady Gminy Liszki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi MORAWICA – obszar 2XL/601/202223-8-2022

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Liszkach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Liszki odpowiada wójt/burmistrz gminy Liszki. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Liszki nie obowiązuje, to urząd gminy Liszki wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Liszkach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Liszki z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Liszki na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Liszek. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Liszki!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Liszki